Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE IZBY GOSPODARCZEJ ZIEMI MYŚLENICKIEJ
dodano: 2020-07-16

W dniu 10 lipca 2020 r. w Szkole Pana Osińskiego w Myślenicach,  odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.
Celem Zgromadzenia było:
- podsumowanie działalności Izby w ostatnim roku
- podsumowanie działania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej w minionym roku poprzez akceptację sprawozdań z ich działania oraz udzielenie absolutorium
- dyskusja nad celami i kierunkami działania Izby na kolejny rok
W pierwszej części spotkania Dariusz Pierzak – Wiceprezes Zarządu Izby przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności.
W następnej kolejności Zbigniew Wilk- Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby   przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności i zawnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.
W dalszej części zebrania podjęte zostały stosowne uchwały. Następnie  miała miejsce dyskusja nad działaniami Izby i  jej rozwojem.
Po zakończeniu formalnej części spotkania jego uczestnicy  zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do rozmów kuluarowych, integracji, wymiany poglądów i stanowił ostatni element Walnego.