Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE IGZM 2021
dodano: 2021-11-02

W dniu 29 października 2021 r. w Szkole Pana Osińskiego w Myślenicach,  odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

Celem Zgromadzenia było:
- podsumowanie działalności Izby w ostatnim roku
- podsumowanie działania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej w okresie ich 4-letniej kadencji poprzez akceptację sprawozdań z ich działania oraz udzielenie absolutorium
- wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną 4 – letnią kadencję
- dyskusja nad celami i kierunkami działania Izby na kolejne lata

W pierwszej części spotkania Zarząd Izby przedstawił sprawozdanie z działalności wnioskując o jego przyjęcie. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swej działalności i zawnioskowała o jego przyjęcie, wnosząc również o udzielnie absolutorium z pełnienia funkcji członkom zarządu Izby i członkom komisji rewizyjnej.

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Dalsza część spotkania przeznaczona była na zgłaszanie kandydatów do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej na kolejną 4 – letnią kadencję i tajne głosowanie zgłoszonych kandydatur.

Członkami Zarządu w kadencji 2021 – 2025 zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie: Wiktor Kielan, Józef Lis, Marek Grabowski, Marian Mleczek, Roman Kuc, Zbigniew Bylica, Tomasz Dyrda, Krzysztof Leśniak, Wiesław Panuś, Jan Ćwierz, Antoni Kasprzycki, Franciszek Irzyk, Zbigniew Wilk, Bronisław Burkiewicz oraz Honorowy Prezes Zarządu Tadeusz Sawicki.
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Andrzej Osiński, Dariusz Pierzak, Kamil Żądło.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 29 października br.  członkowie zarządu wybrali prezydium zarządu tj. Prezesa Zarządu Izby, którym został Wiktor Kielan oraz Wiceprezesów Zarządu, którymi zostali wybrani: Zbigniew Bylica, Tomasz Dyrda, Zbigniew Wilk, Roman Kuc, Bronisław Burkiewicz. W Komisji Rewizyjnej funkcję Przewodniczącego objął Andrzej Osiński, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został Dariusz Pierzak a Członkiem Komisji Rewizyjnej Kamil Żądło.

Po zakończeniu formalnej części spotkania jego uczestnicy  zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do rozmów kuluarowych, integracji, wymiany poglądów i stanowił ostatni element Walnego.