dla przedsiębiorców

IGZM oferuje zrzeszonym Przedsiębiorcom:

  • darmowe porady, konsultacje prawne
  • darmowe porady, konsultacje doradcy podatkowego
  • bezpłatne konsultacje dotyczace środków unijnych dostępnych dla przedsiębiorców ich pracowników
  • udział w BEZPŁATNYCH szkoleniach,
  • Program Lojalnościowy ''Południe się rozwija''


Izba współpracuje  z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszka Zawodny-Zbroja, która zapewnia naszym Przedsiębiorcom wsparcie prawne w bardzo szerokim zakresie.
Przedmiotem konsultacji mogą być sprawy zwiane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tematy dotyczące prawa rodzinnego, cywilnego, prawa pracy, bankowego i administracyjnego.
Dużym udogodnieniem jest możliwość spotkania się na bezpłatnych konsultacjach prawnych raz w miesiącu z Radcą Prawnym w siedzibie IGZM w Osieczanach,   lub po uzgodnieniu w Kancelarii w Krakowie, oraz udostępniony bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy. Kancelaria  przedstawiła również propozycję  stałej obsługi prawnej dla członków Izby na preferencyjnych warunkach. Oprócz ww świadczonych usług przez Kancelarie, Przedsiębiorcy mogą korzystać z darmowych szkoleń lub opracowań na ważne dla Przedsiębiorców tematy.
Informacja o zakresie specjalizacji kancelarii jest dostępna na stronie Kancelarii: www.azzkancelaria.p


Kolejna oferta dla zrzeszonych Członków Izby to darmowe porady Doradcy Podatkowego, którymi zajmuje się Pani Bogusława Górka. Zakres: prawo podatkowe, ubezpieczenia, sprawy PFRON(wpłaty obowiązkowe i dofinansowania).
 

Prowadzącym konsultacje dotyczące środków unijnych jest Członek naszej Izby Pan Dariusz Pierzak, który zajmuje się tą tematyką zawodowo.

Przedmiotem konsultacji mogą być kwestie związane z :

- strukturą dostępnych środków unijnych (środki na badania i rozwój, środki na nowe maszyny, technologie, środki na szkolenia, środki na aktywizację bezrobotnych, itp. – programy operacyjne),

-  katalogiem beneficjentów którzy mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych (przedsiębiorcy, pracownicy, bezrobotni, itp.)

- formami i poziomem dofinansowania (dotacje, pożyczki, udział własny)

- instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy, do których należy aplikować o środki (MCP, WUP, itp.)

- wymogami jakie winny spełnić podmioty ubiegające się do uzyskanie dofinansowania (kryteria oceny, dokumentacja konkursowa, itp.)

- procedurą aplikowania o środki unijne i przygotowaniem wniosku o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu

- harmonogramem naboru wniosków.

Więcej informacji na temat działalności firmy DARIUSZ PIERZAK - SZKOLENIA PROJEKTY DORADZWO znajdą Państwo na stronie www.dariuszpierzak.pl

 

Dodatkową propozycje prowadzenia darmowych konsultacji dotyczących środków unijnych, złożył Pan Mariusz Bajor Wiceprezes Zarządu firmy BLDG DORADZTWO, który jest również członkiem Naszej Izby. Więcej informacji na temat działalności firmy znajdą Państwo na stronie biuro@bldg.pl

Szkolenia,  które organizujemy dla naszych Czlonków realizowane są w siedzibie Izby a Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.


Program Lojalnościowy ''Południe Się Rozwija'' to program polegający na udzielaniu sobie wzajemnych rabatów dla firm zrzeszonych,  co w szerszej perspektywie pozwoli na zwiększenie udziałów w sprzedaży oraz poszerzenie grona konsumentów. Program  działa w oparciu o karty rabatowe: PREMIUM dla właścicieli Firm i STANDARD dla pracowników lub innych wytypowanych osób przez Właściciela.

 
Pragniemy  zaznaczyć, iż przystąpienie do Izby nie oznacza obowiązkowego przystąpienia do Programu Lojalnościowego. Można przystąpić do Izby i Programu lub do wybrać jedną z opcji.

Teraz decyzja należy tylko do Państwa i po przemyśleniu serdecznie zapraszamy.