Jak do nas przystąpić

Członkiem  Izby może zostać każdy przedsiebiorca, który  złoży  Deklarację Przystąpienia do Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej (Do pobrania formularz poniżej). Nie ma dla Nas znaczenia  czy firma jest mała, czy duża,  zapraszamy do przystąpienia wszystkich chętnych przedsiębiorców. Z wejściem w szeregi Izby łączy się miesięczna składka członkowska, uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników.

POBIERZ FORMULARZ