Skład Zarządu Izby

SKŁAD  ZARZĄDU IZBY  GOSPODARCZEJ  ZIEMI   MYŚLENICKIEJ
 

 • Wiktor Kielan -  Prezes Zarządu
 • Tadeusz Sawicki - HONOROWY PREZES ZARZĄDU
 • Dariusz Pierzak  -  Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Dyrda  -  Wiceprezes Zarządu
 • Wiesław Panuś - Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Bylica - Wiceprezes Zarządu
 • Józef  Lis  -  Członek Zarządu
 • Krzysztof Leśniak - Członek Zarządu
 • Lucyna Gowin - Członek Zarządu
 • Marek  Grabowski  -  Członek Zarządu
 • Marian  Mleczek  -  Członek Zarządu
 • Roman Kuc -   Członek Zarządu

SKŁAD  KOMISJI REWIZYJNEJ  IZBY  GOSPODARCZEJ  ZIEMI   MYŚLENICKIEJ

 

 •   Andrzej Osiński  - Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej
 •   Zbigniew Wilk - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 •   Kamil Żądło - Członek Komisji Rewizyjnej