Report Abuse

Flow Projekty i Szkolenia - Myślenice - Logo firmy

Flow – Projekty i Szkolenia

Szkolenia, projekty i biznesplany w ramach funduszy unijnych.

Firma FLOW świadczy usługi w branży doradztwa biznesowego i pozyskiwania finansowania z fin duszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Pomagamy zdobyć dofinansowanie z Programów Operacyjnych, Programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszy Ochrony Środowiska oraz Programów Europejskich(dotacje z Brukseli).

OFERTA
*pomoc w pozyskiwaniu funduszy na:
- start (rozpoczęcie działalności gospodarczej)
- rozwój (projekty inwestycyjne,ICT, z zakresu ochrony środowiska i OZE)
- badania i innowacje(projekty badawczo-rozwojowe B+R,
- szkolenia
*opracowanie wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności w języku polskim i angielskim,
*prowadzenie konsultacji, doradztwa i szkoleń dla perspektywy podziału środków unijnych 2014 - 2020
*doradztwo w zakresie inicjowania współpracy pomiędzy firmą a odpowiednią jednostką badawczą w celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji unijnej,
*publikacja na stronie www.flowprojekty.eu aktualnych informacji na temat dostępnych źródeł finansowania i konkursów krajowych i międzynarodowych.

WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ
Firma FLOW powstała w 2009 roku. Właścicielka firmy Beata Piątek jest inżynierem budownictwa (Politechnika Krakowska), certyfikowanym managerem projektów wg metodyki PRINCE2®, pełnomocnikiem funduszy europejskich TUV NORD i trenerem biznesu MATRIK.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania i zarządzaniu projektami. Jest autorką dokumentów programowych i opracowań technicznych, prowadziła wykłady w Studium Zarządzania Funduszami Europejskimi AGH. Dodatkowo jest tłumaczem języka angielskiego technicznego i branżowego (Uniwersytet Jagielloński, Naczelna Organizacja Techniczna).

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA
Firma FLOW współpracuje z ekspertami z branży inżynierii finansowej, ochrony środowiska i ICT budując interdyscyplinarne zespoły dla każdego projektu.Potwierdzeniem skuteczności firmy FLOW są dotychczas pozyskane środki i zrealizowane projekty, których listę znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe

Adres
32-400 Myślenice, Mickiewicza 7a
Telefon

Lokalizacja

Skip to content