Członkostwo w Izbie zobowiązuje do systematycznego uiszczania składki członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe o numerze :

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Nr konta bankowego: 67 1600 1462 0008 4787 2252 4001

Składkę członkowską można również wpłacić w biurze IGZM.

Aktualna wysokość składki członkowskiej na rok 2022 jest uzależniona od wielkości zatrudnienia w firmie i wynosi:

MiesięcznieRocznie
GRUPA I :   dla firm zatrudniających do 10 osób włącznie20,00 zł240,00
GRUPA II : dla firm zatrudniających od 11do 20  osób50,00 zł600,00
GRUPA III : dla firm zatrudniających od 21 do 50 osób100,00 zł1200,00
GRUPA IV : dla firm zatrudniających od 51 do 100 osób150,00 zł1800,00
GRUPA V : dla firm zatrudniających powyżej 100 osób200,00 zł2400,00