Uścisk dłoni na znak przystąpienia firmy do Izby Gospodarczej

Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, który złoży Deklarację Przystąpienia do Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej (do pobrania formularz poniżej). Nie ma dla Nas znaczenia czy firma jest mała czy duża. Zapraszamy do przystąpienia wszystkich chętnych przedsiębiorców z rejonu gminy i powiatu Myślenice. Z wejściem w szeregi Izby łączy się miesięczna składka członkowska uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników.