Report Abuse

Legal-Info - Logo kancelarii radcy prawnego z Myślenic

Legal-Info – Radca Prawny Marcin Gędłek

Kancelaria Radcy Prawnego w Myślenicach.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. W swojej ofercie ma również abonamenty na stałą obsługę prawną.

Oferta dla klientów indywidualnych to przede wszystkim bieżące porady prawne, sporządzanie umów i pism, skarg i wniosków, a także reprezentacja w Sądach.

Oferta dla klienta biznesowego to sporządzanie regulaminów, statutów, projektów umów i ich opiniowanie oraz bieżące doradztwo prawne, a także windykacja należności oraz reprezentacja w Sądach.

Obsługa osób fizycznych obejmuje:

-przygotowywania i opiniowanie takich umów jak:
- umowa sprzedaży,
- umowa najmu,
- umowa dzierżawy,
- umowa zlecenia i o świadczenie usług,
- umowa o dzieło,
- umowa pożyczki,
- umowa użyczenia,
i inne
-przygotowywanie pism, wniosków i pozwów

-pomoc przy sprawach spadkowych

-pomoc prawna z zakresu prawa pracy

-sprawy z zakresu prawa nieruchomości

-opiniowanie umów deweloperskich

-analiza umów sprzedaży nieruchomości

-sprawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów

-przygotowywanie pozwów rozwodowych

Obsługa przedsiębiorców:

-bieżąca obsługa prawna firmy;

-sporządzanie oraz opiniowanie umów, regulaminów (także sklepów internetowych);

-analiza zapisów umownych;

-pomoc przy negocjacji kontraktów;

-zgłaszanie zmian do KRS/ CEIDG;

-windykacja należności od dłużników;

-sporządzanie opinii prawnych;

-sporządzanie pozwów i pism procesowych;

-bieżące zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji.

Dane kontaktowe

Adres
32-400 Myślenice, Żwirki i Wigury 10
Telefon
Telefon 2

Lokalizacja

Skip to content