Składki członkowskie

SKŁADKA  CZŁONKOWSKA  NA  ROK  2018

GRUPA I :   dla firm zatrudniających do 10 osób włącznie 20,00
GRUPA II : dla firm zatrudniających od 11do 20  osób 50,00
GRUPA III : dla firm zatrudniających od 21 do 50 osób 100,00
GRUPA IV : dla firm zatrudniających od 51 do 100 osób 150,00
GRUPA V : dla firm zatrudniających powyżej 100 osób 200,00

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Członkostwo w Izbie zobowiązuje do systematycznego uiszczania składki członkowskiej do

10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe o numerze :

 

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA -67 1600 1462 0008 4787 2252 4001


Składkę członkowską można również wpłacić w biurze IGZM.