szukasz
SOLIDNEGO PARTNERA W BIZNESIE?
SPRAWDZ FIRMY KTÓRE ZRZESZAMY W NASZEJ IZBIE

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Izba powstała w 2010 roku i jest  organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z powiatu myślenickiego. Ponieważ w jedności siła uważamy, iż Przedsiębiorcy powinni  łączyć  się i wspólnie działać, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenia i wiedzę. Razem możemy stać się silni i zauważalni.
 

Zapraszamy do współpracy.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków IGZM w dniu  31.03.2017 r,    został nadany tytuł Honorowego  Prezesa Zarządu IGZM Panu Tadeuszowi Sawickiemu oraz zostałi wybrani na nową kadencje 2017-2021 r. członkowie  Zarządu  i Komisji Rewizyjnej IGZM. 
W dniu 04.04.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie nowowybranego Zarządu, podczas którego wybrano Prezesa i Wiceprezesów oraz Przewodniczącego i Zastępce Komisji Rewizyjnej.
Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego IGZM w dniu 31.03.2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Myślenickim  a  Izbą, które ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw.
Przedstawiciele zarządu naszej Izby – Wiktor Kielan i Dariusz Pierzak zostali zaproszeni do udziału w pracach Rady Lokalnej Przedsiębiorczości powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej wspólpracuje z gazetą SEDNO. Jest to Myślenicki Miesięcznik Powiatowy, który jest rozsyłamy darmowo naszym Członkom raz w miesiącu. Co miesiąc  prezentujemy okładkę najnowszego numeru.  

  Tutaj można znależć informacje na temat Firm wspólpracujących z Izbą Gospodarczą Ziemi Myślenickiej. Wspólpraca ta przekłada się na duże korzyści dla zrzeszonych w Izbie Przedsiebiorców.

 W tej zakładce zamieszczamy  najnowsze informacje dla Przedsiębiorców.  Staramy się zaprezentować  nowego Członka Izby oraz krótką informację na Jego temat wraz z logiem Firmy  jeżeli posiada.  

Z tej zakładki możemy przenieść się bezpośrednio do miejsca gdzie wgrany jest Statut Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.