szukasz
SOLIDNEGO PARTNERA W BIZNESIE?
SPRAWDZ FIRMY KTÓRE ZRZESZAMY W NASZEJ IZBIE

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Izba powstała w 2010 roku i jest  organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z powiatu myślenickiego. Ponieważ w jedności siła uważamy, iż Przedsiębiorcy powinni  łączyć  się i wspólnie działać, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenia i wiedzę. Razem możemy stać się silni i zauważalni.
 

Zapraszamy do współpracy.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków IGZM w dniu  30.03.2016 r, uzupełniony został skład Zarządu IGZM. Nowymi Członkami  zostali:Pan Dariusz Pierzak, Pan Wiesław Panuś , Pan Witold Górka, Pan Rafał Kudas i Pan Zbigniew Bylica.
Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
W związku z opracowywanym przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach projektem na aktywizację zawodową uczniów z powiatu myślenickiego oraz stworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych, Starostwo zaprasza naszą Izbę Gospodarczą do czynnego udziału w tymże przedsięwzięciu jako podmiot, który może zapewnić miejsca na praktyki/staże dla uczniów.
Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej infomuje , iż z uwagi na okres wakacyjny bezpłatne konsultacje prawne w miesiącu lipcu 2016 r. będą świadczone na rzecz Przedsiębiorców stowarzyszonych w Izbie Gospodarczej Ziemi Myślenickiej w krakowskim Oddziale Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Zawodny- Zbroja, w terminie dogodnym dla członków Izby. Natomiast z końcem miesiąca sierpnia (termin będzie podany w miesiącu sierpniu) konsultacje prawne będą już udzielane w Izbie Gospodarczej Ziemi Myślenickiej w siedzibie Izby, Osieczany.
Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej wspólpracuje z gazetą SEDNO. Jest to Myślenicki Miesięcznik Powiatowy, który jest rozsyłamy darmowo naszym Członkom raz w miesiącu. Na jego łamach można przeczytać i zobaczyć oprócz ciekawych artykułów, loga firm, prezentacje oraz wywiady z Członkami IGZM. Co miesiąc  prezentujemy okładkę najnowszego numeru.  

  Tutaj można znależć informacje na temat Firm wspólpracujących z Izbą Gospodarczą Ziemi Myślenickiej. Wspólpraca ta przekłada się na duże korzyści dla zrzeszonych w Izbie Przedsiebiorców.

 W tej zakładce zamieszczamy  najnowsze informacje dla Przedsiębiorców.  Staramy się zaprezentować  nowego Członka Izby oraz krótką informację na Jego temat wraz z logiem Firmy  jeżeli posiada.  

Z tej zakładki możemy przenieść się bezpośrednio do miejsca gdzie wgrany jest Statut Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.