szukasz
SOLIDNEGO PARTNERA W BIZNESIE?
SPRAWDZ FIRMY KTÓRE ZRZESZAMY W NASZEJ IZBIE

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Izba powstała w 2010 roku i jest  organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z powiatu myślenickiego. Ponieważ w jedności siła uważamy, iż Przedsiębiorcy powinni  łączyć  się i wspólnie działać, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenia i wiedzę. Razem możemy stać się silni i zauważalni.
 

Zapraszamy do współpracy.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków IGZM w dniu  30.03.2016 r, uzupełniony został skład Zarządu IGZM. Nowymi Członkami  zostali:Pan Dariusz Pierzak, Pan Wiesław Panuś , Pan Witold Górka, Pan Rafał Kudas i Pan Zbigniew Bylica.
Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Informujemy że,  na Zebraniu Zarządu IGZM  które odbyło się  w  dniu 18 października 2016 roku,  Pan   Tadeusz Sawicki  złożył rezygnację  z pełnienia funkcji Prezesa IGZM. Obowiązki Prezesa Zarządu przejął Pan Wiktor Kielan, który do tej pory sprawował  w Zarządzie Izby funkcję Wiceprezesa. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Sawickiemu  za wieloletnią pracę,  trud oraz  zaangażowanie w prace na rzecz Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek o uhonorowanie  Pana Tadeusza Sawickiego tytułem  Honorowego Prezesa IGZM. W tej sprawie konieczne kroki zostaną podjęte na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo - Wyborczym Członków IGZM.
W marcu 2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Czlonków Izby Gospodarczej Ziemi Myslenickiej. O dokładnym terminie bedziemy jeszcze informować.Chcielibyśmy aby uczestnikami zebrania byli również Przedsiębiorcy niezrzeszeni w IGZM.
Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej wspólpracuje z gazetą SEDNO. Jest to Myślenicki Miesięcznik Powiatowy, który jest rozsyłamy darmowo naszym Członkom raz w miesiącu. Co miesiąc  prezentujemy okładkę najnowszego numeru.  

  Tutaj można znależć informacje na temat Firm wspólpracujących z Izbą Gospodarczą Ziemi Myślenickiej. Wspólpraca ta przekłada się na duże korzyści dla zrzeszonych w Izbie Przedsiebiorców.

 W tej zakładce zamieszczamy  najnowsze informacje dla Przedsiębiorców.  Staramy się zaprezentować  nowego Członka Izby oraz krótką informację na Jego temat wraz z logiem Firmy  jeżeli posiada.  

Z tej zakładki możemy przenieść się bezpośrednio do miejsca gdzie wgrany jest Statut Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.