walne zgromadzenie igzm 03.2023

W dniu 27 marca 2023 r. w Sali Konferencyjnej Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej
Ziemi Myślenickiej.

Celem Zgromadzenia było:

  • podsumowanie działalności Izby w ostatnim roku
  • podsumowanie działania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej w minionym roku poprzez akceptację sprawozdań z ich działania oraz udzielenie absolutorium
  • dyskusja nad celami i kierunkami działania Izby na kolejny rok

W pierwszej części spotkania Zbigniew Wilk – Członek Zarządu Izby oraz Zbigniew Bylica – Prezes Zarządu Izby, przedstawili sprawozdanie zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe, z którymi możecie się Państwo zapoznać w biurze Izby. W następnej kolejności Andrzej Osiński – Członek Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności i zawnioskowało udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja nad działaniami Izby, jej rozwojem oraz podjęte zostały stosowne uchwały. Po zakończeniu formalnej części spotkania jego uczestnicy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który był okazją do rozmów kuluarowych, integracji, wymiany poglądów i stanowił ostatni element Walnego Zgromadzenia.

walne izby w Myślenicach - 2023 izba gospodarcza - walne zgromadzenie - 2023 marzec 2023 - walne zgromadzenie izby gospodarczej ziemi myślenickiej

walne zgromadzenie izby gospodarczej - marzec 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *