ulga podatkowa na nowe inwestycje

Ulga podatkowa to instrument wsparcia w postaci ulg podatkowych dla firm planujących nowe inwestycje.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 8 do 12 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek w Polsce (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych).

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • wprowadzenie nowych produktów
 • zmiana procesu produkcyjnego

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • do 40% dla dużych
 • do 60% dla średnich
 • do 70% dla małych i mikro przedsiębiorstw

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

 • 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać pomoc publiczną?

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

 • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących
  m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz;
 • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Które podmioty nie mogą uzyskać ulgi podatkowej na inwestycje?

Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie:

 • handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. 691495501

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Biura Rachunkowego Factura z Myślenic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *