Spotkanie z Burmistrzem Myślenic Jarosławem Szlachetką - 1 marca 2022 - igzm.pl

W dniu 1 marca 2022, odbyło się spotkanie reprezentacji zarządu Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice, Panem Jarosławem Szlachetką.

Rozmawiano o sytuacji na Ukrainie, pomocy państwa i samorządów napływającym uchodźcom wojennym. Możliwości ewentualnego wsparcia przez Izbę, działań samorządu w tym zakresie, jak dostęp do miejsc pracy czy zatrudnionych tłumaczy języka Ukraińskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy Izby w zakresie utworzenia forum przedsiębiorców i cyklicznych spotkań dotyczących kwestii gospodarczych, wysokości podatków lokalowych i innych problemów dotykających lokalnych przedsiębiorców.

Omówiono także możliwości zorganizowania wspólnej akcji mającej na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez promowanie rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych w zakresie ogrzewania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu biomasy.

W spotkaniu z ramienia Izby uczestniczył prezes zarządu Wiktor Kielan oraz panowie Wiesław Panuś, Zbigniew Wilk, Antoni Kasprzycki oraz Bronisław Burkiewicz.