pomoc materialna dla potrzebujących ukraińców - igzm.pl

Dzięki akcji zorganizowanej przy współpracy zarządu oraz Członków Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej, w szczególności Zbigniewa Bylicy i głównego organizatora że strony ukraińskiej pana Edgara Evkovich, udało się wysłać bezpośrednią pomoc materialną dla szpitala wojskowego w miejscowości Warasz, w obwodzie Rówieńskim w Ukrainie.

Zebrano m.in. artykuły spożywcze, środki dezynfekujące, a przede wszystkim pieniądze, za które kupiono niezbędne środki medyczne.

Do akcji włączyło się wielu przedsiębiorców i mieszkańców powiatu, a także Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz dyrektor SP ZOZ w Myślenicach, którzy wraz ze współpracownikami, przekazali w imieniu całej społeczności powiatu i szpitala powiatowego, ponad 12 tysięcy produktów medycznych pierwszej potrzeby dla Ukrainy, w tym: wenflony, igły, strzykawki, kompresy, glukozę i sól fizjologiczną.