Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej - Marzec 2022 - Myślenice - igzm.pl

W dniu 18 marca 2022 r. w Zespole Szkół Prywatnych Osiński w Myślenicach odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

Celem Zgromadzenia było:
– podsumowanie działalności Izby w ostatnim roku
– podsumowanie działania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej w minionym roku poprzez akceptację sprawozdań z ich działania oraz udzielenie absolutorium
– dyskusja nad celami i kierunkami działania Izby na kolejny rok

W pierwszej części spotkania Bronisław Burkiewicz – Wice Prezes Zarządu Izby, przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności, z którym możecie się Państwo zapoznać w biurze Izby.

W następnej kolejności Kamil Żądło – Członek Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności i zawnioskowało udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja nad działaniami Izby, jej rozwojem oraz podjęte zostały stosowne uchwały.

Po zakończeniu formalnej części spotkania jego uczestnicy i goście zostali zaproszeni  na poczęstunek, który był okazją do rozmów kuluarowych, integracji, wymiany poglądów i stanowił ostatni element Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej w Myślenicach - 18 marca 2022 - igzm.pl