członkowie izby

Ul.Zabłocie 43 A
30-701 Kraków
Tel.+48 609 353 305
E-mail:biuro@bldg.pl
www: www.bldg.pl
BLDG Doradztwo oferuje swoją wiedzę oraz doświadczenie w doradztwie gospodarczym i biznesowym dla przedsiębiorstw. To co nas wyróżnia na rynku to głębokie przekonanie, że kluczem do sukcesu jest współpraca i partnerstwo.
Naszym klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe i innowacyjne w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek. Aktywnie wspieramy naszych klientów począwszy od projektowania koncepcji i założeń biznesowych, analizę możliwości finansowania, modelowanie procesów i opracowanie dokumentacji, aż po obsługę inwestycji, pozyskanie finansowania i wsparcie w jego rozliczeniu.Nasze zaangażowanie oraz kreatywność, często zwiększają pakiet dostępnych możliwości finansowania dla klienta.Ponieważ handel zagraniczny to szansa dla firmy na rozwój, pomagamy w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu poprzez nawiązywanie kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi, stworzeniu strategi wejścia na nowe rynki oraz finansowanie na projekty eksportowe.Wdrożenie nowego produktu, innowacyjne rozwiązania, technologie to nie lada wyzwanie, ale i ryzyko. Oferujemy po wcześniejszej weryfikacji zdolności patentowej i ochronnej, wsparcie w pozyskaniu finansowania na ochronę prawną technologii, produktów czy innych rozwiązań zarówno w formie patentów jak i wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wynalazków.Prowadzimy audyty przedsiębiorstw i dokonujemy oceny ich zdolności do rozwoju, wdrożenia nowych produktów, usług i technologii.Wskazujemy obszary konieczne do usprawnień i stawiamy rekomendacje.Oferujemy wsparcie we właściwym zaplanowaniu projektów badawczo-rozwojowych, nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi oraz naukowcami, pozyskujemy finansowanie na projekty badawczo-rozwojowe.
LEGAL INFO MARCIN GĘDŁEK
KANCELARIA PRAWNA
Ul. Żwirki i Wigury 10
32-400 Myślenice
Tel.+48 531-989-999
E-mail:info@legal.pl
www: www.legal-info.pl
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. W swojej ofercie ma również abonamenty na stałą obsługę prawną.

Oferta dla klientów indywidualnych to przede wszystkim bieżące porady prawne, sporządzanie umów i pism, skarg i wniosków, a także reprezentacja w Sądach.

Oferta dla klienta biznesowego to sporządzanie regulaminów, statutów, projektów umów i ich opiniowanie oraz bieżące doradztwo prawne, a także windykacja należności oraz reprezentacja w Sądach.

Obsługa osób fizycznych obejmuje:

-przygotowywania i opiniowanie takich umów jak:
- umowa sprzedaży,
- umowa najmu,
- umowa dzierżawy,
- umowa zlecenia i o świadczenie usług,
- umowa o dzieło,
- umowa pożyczki,
- umowa użyczenia,
i inne
-przygotowywanie pism, wniosków i pozwów

-pomoc przy sprawach spadkowych

-pomoc prawna z zakresu prawa pracy

-sprawy z zakresu prawa nieruchomości

-opiniowanie umów deweloperskich

-analiza umów sprzedaży nieruchomości

-sprawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów

-przygotowywanie pozwów rozwodowych


Obsługa przedsiębiorców:

-bieżąca obsługa prawna firmy;

-sporządzanie oraz opiniowanie umów, regulaminów (także sklepów internetowych);

-analiza zapisów umownych;

-pomoc przy negocjacji kontraktów;

-zgłaszanie zmian do KRS/ CEIDG;

-windykacja należności od dłużników;

-sporządzanie opinii prawnych;

-sporządzanie pozwów i pism procesowych;

-bieżące zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji.
Adres do korespondencji i siedziba Kancelarii:
Ul.Słoneczna 3
32-080 Zabierzów

Biuro w Krakowie:
Ul. Kujawska 26/5
30-043 Kraków

Tel.+ 48 606-582-091
E-mail:radca@azzkancelaria.pl
www: www.azzkancelaria.pl
Radca Prawny Agnieszka Zawodny-Zbroja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych (Kraków).
Kancelaria Radcy prawnego Agnieszka Zawodny-Zbroja specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, w szczególności w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz sprawców szkód majątkowych i osobowych.Kraków to główny obszar naszych działań, jednak świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Kancelaria świadczy także kompleksową pomoc prawną w następujących specjalnościach:

Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo bankowe, Prawo pracy (Kraków, cała Polska),
Kompleksowa obsługa prawna firm ( Kraków oraz województwo małopolskie),
Prawo administracyjne, Prawo budowlane,
Prawo autorskie i własności przemysłowej, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Prawo unii europejskiej.

Oferowana przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w zależności od potrzeb Klienta udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, opinii prawnych, pism urzędowych, procesowych i przedprocesowych, obsługę prawną przedsiębiorców, udział w mediacjach, negocjacjach i postępowaniach arbitrażowych, a także zastępstwo procesowe przed sądami, w tym przed sądami Unii Europejskiej.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Zawodny-Zbroja prowadzi także wiele spraw z zakresu skomplikowanej problematyki, jaką jest prawo pracy (Kraków).

Dodatkowo w siedzibie biura Izby Gospodarczej Ziemi Myslenickiej w Osieczanach Pani Radca udziela darmowych porad prawnych dla zrzeszonych członków Izby. Ponadto ma duże doświadczenie we współpracy z innymi izbami gospodarczymi w zakresie obsługo prawnej przedsiębiorców.
Konsultacje cieszą się rosnącym zainteresowaniem a na spotkanie można umówić się za pośrednictwem biura Izby lub bezpośrednio z Kancelarią.
Ul. Mickiewicza 7 A
32-400 Myślenice
Tel.507-119-029
E-mail:flow@flowprojekty.eu
www: www.flowprojekty.eu
Firma FLOW świadczy usługi w branży doradztwa biznesowego i pozyskiwania finansowania z fin duszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Pomagamy zdobyć dofinansowanie z Programów Operacyjnych, Programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszy Ochrony Środowiska oraz Programów Europejskich(dotacje z Brukseli).

OFERTA
*pomoc w pozyskiwaniu funduszy na:
- start (rozpoczęcie działalności gospodarczej)
- rozwój (projekty inwestycyjne,ICT, z zakresu ochrony środowiska i OZE)
- badania i innowacje(projekty badawczo-rozwojowe B+R,
- szkolenia
*opracowanie wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności w języku polskim i angielskim,
*prowadzenie konsultacji, doradztwa i szkoleń dla perspektywy podziału środków unijnych 2014 - 2020
*doradztwo w zakresie inicjowania współpracy pomiędzy firmą a odpowiednią jednostką badawczą w celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji unijnej,
*publikacja na stronie www.flowprojekty.eu aktualnych informacji na temat dostępnych źródeł finansowania i konkursów krajowych i międzynarodowych.

WIEDZA, DOŚWIADCZENIE, SKUTECZNOŚĆ
Firma FLOW powstała w 2009 roku. Właścicielka firmy Beata Piątek jest inżynierem budownictwa (Politechnika Krakowska), certyfikowanym managerem projektów wg metodyki PRINCE2®, pełnomocnikiem funduszy europejskich TUV NORD i trenerem biznesu MATRIK.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania i zarządzaniu projektami. Jest autorką dokumentów programowych i opracowań technicznych, prowadziła wykłady w Studium Zarządzania Funduszami Europejskimi AGH. Dodatkowo jest tłumaczem języka angielskiego technicznego i branżowego (Uniwersytet Jagielloński, Naczelna Organizacja Techniczna).

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA
Firma FLOW współpracuje z ekspertami z branży inżynierii finansowej, ochrony środowiska i ICT budując interdyscyplinarne zespoły dla każdego projektu.Potwierdzeniem skuteczności firmy FLOW są dotychczas pozyskane środki i zrealizowane projekty,(lista na stronie www.flowprojekty.eu).
Ul. Ujejskiego 316
32-400 Myślenice
Tel.505-421-351
E-mail:dariusz@pierzak.pl
www: .
Działalność firmy oparta jest na trzech filarach:
- Projekty szkoleniowe
- Doradztwo biznesowe.
- Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów nakierowanych na pozyskanie finansowania na rozwój firmy ze środków unijnych i innych.

W obszarze szkoleń oferujemy najwyższej jakości programy zaprojektowane dla klientów biznesowych z każdego sektora rynku. Rozwijamy kompetencje w finansów, controllingu, wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności i jej opodatkowania, zarządzania relacjami z interesariuszami firmy – tzw. „komunikacja finansowa”, nowoczesnych narzędzi marketingu i promocji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, budowania wizerunku i marki w internecie
Na wymierną skuteczność, czyli przełożenie naszych działań na lepsze wyniki finansowe firmy, wpływają trzy główne czynniki:
- znakomici trenerzy
- posiadany znak jakości MSUES
- przejrzyste i efektywne procedury działania

W ramach projektów unijnych i projektów realizowanych z innych mechanizmów i źródeł udzielamy naszym Partnerom wszechstronnego wparcia. Model naszej współpracy oparty jest o poniższe etapy:
- etap konsultacji i analizy
- etap przygotowania projektu i sporządzenia dokumentów aplikacyjnych
- etap wdrożenia i rozliczenia projektu
Jak dotąd przygotowaliśmy, wdrożyliśmy i rozliczyliśmy blisko 40 projektów na łączną kwotę ponad 160 mln złotych

W obszarze doradztwa biznesowego oferujemy wsparcie w zakresie zarządzania firmą, controllingu, opracowania i wdrażania strategii rozwoju, budowy optymalnej struktury finansowania firmy i pozyskiwania środków na jej rozwój, przygotowywania planów marketingowych.

www.pierzak.pl

www.trenerfinansow.pl

www.bonyszkoleniowe.eu