członkowie izby

Ul. Kazimierza Wielkiego 53
32-400 Myślenice
Tel. +48 272-12-59
E-mail:dyrektor@osinskiszkola.pl
www: www.osinskiszkola.pl
Aktualnie w szkole funkcjonują Szkoły dla młodzieży:

- Technikum w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych
4-letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - typ wielozawodowy
3-letni okres nauczania.Przykładowe zawody:blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz,operator obrabiarek skrawających, piekarz, ślusarz, sprzedawca, stolarz i inne.

- Liceum Ogólnokształcące
2-letnie dla absolwentów ZSZ

- Prywatna Szkoła Policealna
Zawód:technik administracji
2-letni okres nauczania
Ul.Pardyaka 3
32-400 Myślenice
Tel.502-027-408
E-mail:galeria@galeriazalubowski.pl
www: www.galeriazalubowski.pl
SZKOŁA RYSUNKU ZALUBOWSKI jest szkołą niepubliczną założoną w roku 2002.

Działalność edukacyjna jest jednym z profili działalności Galerii Zalubowski, komercyjnej instytucji artystycznej w skład, której wchodzą dodatkowo autorska galeria sztuki Rafała Zalubowskiego i Galeria Sztuki Współczesnej.
Galeria Zalubowski została założona w roku 2009 przez Małgorzatę Maj i artystę Rafała Zalubowskiego.
Galeria ma trzy profile działalności:
-promocja i sprzedaż autorskiej twórczości Rafała Zalubowskiego,
-promocja i sprzedaż dzieł grupy artystów współpracujących z galerią,
-kontynuację tradycji szkoły rysunku prowadzonej wcześniej (od roku 2003) w Muzeum Regionalnym w Myślenicach przez Rafała Zalubowskiego.
Obok edukacyjnej Galeria Zalubowski prowadzi działalność wystawienniczą i promocyjną.